วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2551

พี่น้องชาวนครพนมที่เคารพรัก

กราบเรียน พ่อแม่ พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมที่เคารพรักทุกท่าน

@@@4 ปีที่ผ่านมา พวกเราลูกหลานของท่าน ได้ร่วมกันทุ่มเทกำลังสติปัญญา ความสามารถ เพื่อนำพา จังหวัดนครพนม ไปสู่ทิศทาง และเป้าหมาย ที่ต้องการโดยนำเอาปัญหาที่มาจากตัวแทนของท่านคือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม(ส.อบจ.) ทั้ง 30 เขต หลอมรวมความคิดเป็นนโยบายแล้วเดินตามกรอบนั้นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ,ด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ด้านสังคม, ด้านการเมืองการบริหาร, ด้านสิ่งแวดล้อม, และทรัพยากรธรรมชาติ

@@@ต่อคำถามว่า ที่ทำมาพอใจหรือยัง ขอตอบว่า ยัง เพียงแต่พอใจในระดับหนึ่ง ยังมีปัญหาและโครงการที่ต้องสานต่อนโยบายเดิมอีกหลายเรื่องที่ทำแล้วยังค้างคาและต้องแก้ไขต่อไป

@@@พวกเราขอโอกาสอีกครั้ง ขอความเมตตาจากทุกท่านได้โปรดให้ความเมตตาให้พวกเรา ได้สานงานต่อ ก่องานใหม่ ให้ลุล่วงสมปรารถนาตามที่พี่น้องได้ไว้วางใจมาแล้ว เราทำได้ ได้ทำมาแล้ว และจะขอทำต่อไป พวกเราลูกหลานของท่านกราบขอความเมตตาจากท่านอีกครั้งหนึ่ง


@@@@@@@@@@@@@ด้วยความเคารพรักยิ่ง จากใจจริง ครูไก่........อารมณ์ เวียงด้าน

ไม่มีความคิดเห็น: