วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551

28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2551 ไปญี่ปุ่นครับ....

0000######หลังจากที่มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว...นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ก็ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เพื่อเลือก...ประธานสภา...รองประธานสภา..และเพื่อให้ นายก ได้แถลงนโยบายต่อสภาก่อนการเข้าปฏิบัติหน้าที่ มติที่ประชุมสภาเลือกประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ ได้...ว่าที่ รต.ถีระวัฒน์ จำปาไชยศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอท่าอุเทน(ส.อบจ.)เป็นประธานสภาได้รองประธานคนที่ 1 นายสฤษดิ์ โมธรรม ส.อบจ.เขตอำเภอนาทม นายสุขุม ไชยภักดี ส.อบจ.เขตอำเภอเรณูนคร รองประธานคนที่ 2

0000000การประชุมนัดต่อๆมาสภาก็ได้นำเอาปัญญหาในหลายเรื่องเข้าประชุม...มีการตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆในการทำหน้าที่ ตามกรอบอำนาจและภาระที่ได้หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชน โดยสภาเลือกันเองตามความเหมาะสม...ความสนใจของแต่ละคนซึ่งเรียกว่าคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศลงวันที่ 6 มิถุนายน 2551 ให้แต่ละคณะเลือกประธานและเลขานุการกันเอง โดยกำหนดภาระงานไว้ 8 คณะ มีคณะที่ 8 คือคณะกรรมการส่งเสริมปลูกพืชพลังงานทดแทนน้ำมัน....มี


..................1.นายสมชอบ นิติพจน์ ประธานคณะกรรมการ
..................2.เกษตรจังหวัดนครพนม กรรมการ
..................3.นายภักดี สุขรี กรรมการ
..................4.นายวัฒนชัย คำมุข กรรมการ
..................5.นายทันใจ ณ รังศรี กรรมการ
..................6.นายเกษม วงค์ตาหล้า กรรมการ
..................7.นายสากล ไกรษร กรรมการ
..................8.นายสงวน คังกัน กรรมการ/เลขานุการ


0000คณะกรรมการชุดนี้ได้ประชุม ตกลงกันว่าต้องไปศึกษาดูงานโรงงานผลิตไบโอดีเซลที่ประเทศญี่ปุ่นโดยประสานงบประมาณ ในข้อบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ของปีงบประมาณ 2551 ติดต่อทัวร์ขออนุญาตเดินทางศึกษาดูงานจากผู้ว่าราชการจังหวัด เสร็จสรรพผู้ว่าอนุมัติให้เดินทางในวันที่ 28 กันยายน -1 ตุลาคม 2551 ให้ เวิลด์ สปิริต ออนทัวร์ จำกัด เป็นธุระนำพาคณะทั้งหมด 13ชีวิต สู่แดนปลาดิบ....

0000ทางชีวิตของคนเราย่อมพลิกผันได้ทุกเวลานาที หากจังหวะและโอกาสนั้นมาถึง แต่กว่าจะมาถึงวันนั้นบางทีก็รอคอยด้วยเวลาที่ยาวนาน...แล้วคลืนชีวิตของเรา...ครูบ้านนอกจากบ้านศรีเวินชัย...ก็ถูกซัดใกล้ประเทศที่เจิญด้วยวัตถุ...ที่หลายคนไฝ่ฝันที่จะไปเหยียบดินแดนแห่งภูเขาไฟ...ดินแดนอาทิตย์อุทัย...หรือเมืองกิโมโน...ผู้พ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2...

0000ศุกร์ที่ 26 กันยายน 2551 หลังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2551 จบลง ดร.สมชอบ นิติพจน์ ผู้เป็นหัวขบวนในการนำคณะเหิรฟ้าสู่ดินแดนอารยะธรรมล้ำสมัยกว่าใครในภูมิภาคนี้...นัดหมาย...ผู้ร่วมเดินทาง...แนะนำขั้นตอนการเดินทางแจกเอกสาร...เตรียมตัวเตรียมใจเรียกน้ำย่อย...เพื่อกระตุ้นต่อมเดินทางให้ตื่นตัว...ถือเป็นการอบรมก่อนการเดินทาง...ในฐานะที่เป็นผู้ผ่านการเดินทางมามากว่าใครเพื่อน...พูดคุยอวดสรรพคุณเสร็จก็แยกกันไปถูกรีดพิษที่บ้านใครบ้านมัน...

0000vอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2551 นครพนม - กรุงเทพฯ - นาริตะ

000016.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนครพนม เพื่อตรวจเช็คสัมภาระ และความพร้อมก่อนออกเดินทาง ก่อนเวลานัดหมายหลายคนตื่นเต้น...กระดี้กระด้าเหมือนปลาได้ฝน...เพราะการเดินทางครั้งนี้ไม่มีผู้ติดตามคอยกำกับ...สจ.กอ ...สจ.สงวน...สจ.สฤษดิ์... สจ.กูด...เลขาเกษม...นัดกันมารวมตัวที่บ้านเราต้มปลาหลาด(ปลากระทิง)...ทอดปลาโทดธง แดดเดียว รองท้องก่อนเดินทาง เจ้าหน้ที่ อบจ.คอยต้อนรับอยู่ก่อนแล้วที่สนามบินโดยหัวหน้ามีชัย จงประเสริฐ รก.ผู้อำนวยการกองกิจการสภาผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ส.อบจ.พาน้องๆในกองไปตั้งโต๊ะคอยรับและส่งคณะด้วยน้ำชา กาแฟ...ของว่างขบเคี้ยว...ถ่ายรูปหมู่รำลากันเหมือนสมัยที่เพื่อนเราจะขึ้นเครื่องไปทำงานซาอุ...แถมออดอ้อนขอของฝากจากญี่ปุ่นกับ ส.อบจ.ด้วยความสนิทสนม....

0000ประมาณ17.15 น.คณะขึ้นเครื่องเหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ..โดย PB.air.เที่ยวบินที่. 9Q 877อันเป็นเทียวบินบังคับหนึ่งเดียวของนครพนม - กรุงเทพ ฯที่ราคาข้าราชการซี 7 ไม่กล้านั่ง ดูทุกคนไม่ตื่นเต้นเพราะผ่านการเดินทางเมืองนอกมาแล้ว...จนเครื่องบินผ่านโคราชกัปตันประกาศว่าขณะนี้อากาศแปรปรวนให้ทุกคนรัดเข็มขัดและนั่งอยู่กับที่...เสียงที่คุยกันจึงเงียบเสียงลง...ที่เงียบคงมีคนภาวนาขออะไรอยู่ในใจหรือเปล่าก็ไม่รู้...แต่เราก็มีความรู้สึกนั้นเหมือนกันแต่ไม่บอกใคร...

0000หกโมงครึ่งเครื่องลงจอดที่สุวรรณภูมิ...รอเช็คอินอีกครั้งตอนสองทุ่ม...


ไม่มีความคิดเห็น: